Vltavská cyklistická cesta – Vyšší Brod – Koryta (111,4–121,6 km)

Technický popis

PP: V celém úseku převažuje asfaltový povrch, v úseku Vyšší Brod – Rožmberk n. Vlt. silnice III. tř. zbývající úsek místní a účelové komunikace. Souběh s CT 1188 až do Rožmitálu na Šumavě, pokračuje CT 12. Kromě několika úseků prudkého klesání a kolísavé kvality povrchu (místy výtluky) je úsek bezpečně sjízdný. Varianta: z V. Brodu do Rožmberku přes Lachovice – omezena MD, pěkné výhledy do krajiny.

Turistické zajímavosti

Vyšší Brodcisterciácký klášter, poštovní muzeum
Rožmberk n. Vlt.Dolní a Horní hrad, památková zóna, židovský hřbitov
photo
minimap
profile