Vltavská cyklistická cesta – býv. Dolní Cazov – Stožec (33,5–44,3 km)

Technický popis

PP: V téměř celém úseku účelová komunikace (až na Mlaku souběh s CZ 1023), motorová doprava jen na vyjímku, povrch asfaltový, pouze v úseku od Dolní Silnice (podjezd silnice I. tř. č. 4) na bývalou Mlaku je povrch štěrkový až kamenitý, zpevněný. Od Mlaky souběh s CT 1025, 1030, 1024 ze Stožce pak CT 33. Nebezpečné místo: za obcí Strážný souběh s intenzivní motorovou dopravou (sil. I. tř. č. 4) v délce 300 m. Silnici podjíždějte propustkem! Úsek bezpečný, při sjezdech na štěrkovém povrchu opatrně!

Turistické zajímavosti

Stožeckaple, poutní místo, přírodní rezervace
Obec Dobrávesnická architektura

Cykloslužby

P/SStožec380 735 081
P/SStožec737 444 107
photo
minimap
profile