Vltavská cyklistická cesta – Stožec – Červený taras (44,3–55,7 km)

photo
minimap
profile