Vltavská cyklistická cesta – Červený taras – Klápa (55,7–64,1 km)

photo
minimap
profile